กิจกรรม : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติฯ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ประจำปี 2554
รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  ได้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติฯ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ประจำปี 2554 

ในวันที่ 11  สิงหาคม  2554  ณ  อุทยานบ่อน้ำร้อน

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา

2. ส่งเสริมการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานฯ

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ สวยงาม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4.สนองพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.เพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกให้คนในตำบล มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้  และหวงแหนทรัพยากรป่่าไม้ โดยรณรงค์ให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่่าไม้ และสิงแวดล้อม

 


Deposit Pulsa Tanpa Potongan
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554    อ่าน 722 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.