จดหมายข่าว
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ภาษี
  รายละเอียด :

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ  ในเดือน มกราคม  สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์  2562  และชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม  2562

2.ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีภายในเดือน เมษายน  2562

3.ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ในเดือนมกราคม  สิ้นสุดเดือนมีนาคม  2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 1071 คน