จดหมายข่าว
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ภาษี ปี 2562
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์ภาษี ปี 2562

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ ในเดือน มกราคม 2562สิ้นสุดเดือน กุมภาพันธ์  2562 และชำระภาษีภายในเดือน มีนาคม  2562

2.ภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีภายในเดือน เมษายน  2562

3.ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการในเดือนมกราคม สิ้นสุดเดือน มีนาคม  2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 437 คน   
 
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.