ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลาง (แบบ ป.ป.ช.1) โครงการถนนลาดยาง ม.6
  รายละเอียด :

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนบ้านสวน (จากหัวถนนลาดยางผ่านหน้าโรงเรียนบ้านสวน)   หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 507 คน