ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ศพด. จำนวน 5 ศูนย์
  รายละเอียด :

 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วังหิน จำนวน ๕ ศูนย์ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 498 คน