ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ภาษี ปี 2561
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ภาษีบำรุงท้องที่

2.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

3.ภาษีป้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 220 คน   
 
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.