ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 149 คน   
 
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.