ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แบบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านสวน-ทุ่งทับควายเชื่อมต่อหมู่ที่ 6-หมู่ที่ 8) ช่วงหมู่ที่ 6
  รายละเอียด :

 แบบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านสวน-ทุ่งทับควาย เชื่อมต่อหมู่ที่ 6-หมู่ที่ 8) ช่วงหมู่ที่ 6

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน   
 
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.