ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
9
05 ส.ค. 2563
2 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28-29/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 ส.ค. 2563
3 การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ดาวน์โหลดเอกสาร
9
18 มิ.ย. 2563
4 แจ้งเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
04 มิ.ย. 2563
5 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 มิ.ย. 2563
6 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนสายทับควาย -ไสยาสน์ หมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
14 พ.ค. 2563
7 แจ้งเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 เม.ย. 2563
8 ประกาศอบต.วังหิน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 มี.ค. 2563
9 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 ก.พ. 2563
10 ประกาศอบต.วังหิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
27 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.