ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
112
06 ต.ค. 2564
2 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
29 ก.ย. 2564
3 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
22 ก.ย. 2564
4 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
16 ก.ย. 2564
5 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-34/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
13 ก.ย. 2564
6 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28-29/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
09 ส.ค. 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
02 ส.ค. 2564
8 ประกาศ อบต.วังหิน (แก้ไขเพิมเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
27 ก.ค. 2564
9 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
83
27 ก.ค. 2564
10 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
23 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.