ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
14 มิ.ย. 2565
2 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
35
30 พ.ค. 2565
3 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด - 19 เข็ม 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
26 พ.ค. 2565
4 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวขความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 พ.ค. 2565
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
303
30 มี.ค. 2565
6 ประกาศ อบต.วังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
317
11 มี.ค. 2565
7 แจ้งย้ายที่ทำการ อบต.วังหิน (ชั่วคราว) ดาวน์โหลดเอกสาร
313
08 มี.ค. 2565
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
333
04 มี.ค. 2565
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
04 ก.พ. 2565
10 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
424
06 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20