ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประชาสัมพันธ์วันอนุรักษ์ป่าไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
01 ต.ค. 2561
122 เอกสารให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
92
01 ต.ค. 2561
123 การเสริมสร้างวินัยการออมในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
97
01 ต.ค. 2561
124 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
117
26 ก.ย. 2561
125 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
20 ก.ย. 2561
126 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล
142
07 ส.ค. 2561
127 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามํัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
26 ก.ค. 2561
128 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล (LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
04 ก.ค. 2561
129 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
133
28 มิ.ย. 2561
130 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ( ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ ) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
03 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.