ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประชาสัมพันธ์ ที่อ่านหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
135
18 เม.ย. 2561
132 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามํัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
23 มี.ค. 2561
133 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
15 ก.พ. 2561
134 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM) ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
01 ก.พ. 2561
135 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
128
10 ม.ค. 2561
136 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
128
05 ม.ค. 2561
137 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของอบต.วังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
117
29 ธ.ค. 2560
138 ประชาสัมพันธ์ภาษี ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
28 ธ.ค. 2560
139 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
197
21 ธ.ค. 2560
140 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
141
14 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.