ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
432
26 ก.ย. 2561
132 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
452
20 ก.ย. 2561
133 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล
457
07 ส.ค. 2561
134 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามํัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
26 ก.ค. 2561
135 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล (LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
420
04 ก.ค. 2561
136 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
453
28 มิ.ย. 2561
137 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ( ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ ) ดาวน์โหลดเอกสาร
432
03 พ.ค. 2561
138 ประชาสัมพันธ์ ที่อ่านหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
441
18 เม.ย. 2561
139 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามํัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
23 มี.ค. 2561
140 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
15 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19