ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
165
13 ธ.ค. 2560
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
148
13 ธ.ค. 2560
143 ประกาศอบต.วังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
165
22 พ.ย. 2560
144 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
16 ต.ค. 2560
145 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
179
04 ก.ค. 2560
146 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
127
02 มิ.ย. 2560
147 ประชาสัมพันธ์ วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
114
15 ก.พ. 2560
148 ประกาศวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
109
26 ม.ค. 2560
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
214
19 ม.ค. 2560
150 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
06 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.