ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM) ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
01 ก.พ. 2561
142 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
433
10 ม.ค. 2561
143 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
434
05 ม.ค. 2561
144 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของอบต.วังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
424
29 ธ.ค. 2560
145 ประชาสัมพันธ์ภาษี ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
511
28 ธ.ค. 2560
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
508
21 ธ.ค. 2560
147 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
449
14 ธ.ค. 2560
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
472
13 ธ.ค. 2560
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
457
13 ธ.ค. 2560
150 ประกาศอบต.วังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
471
22 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19