ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 ต.ค. 2558
162 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ฉบับเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
630
24 ก.ย. 2558
163 อบต.วังหิน รับโอน(ย้าย)
453
24 ก.ย. 2558
164 อบต.วังหิน รับโอน(ย้าย)
410
08 ก.ย. 2558
165 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
883
24 ส.ค. 2558
166 ประกาศการยื่นแบบราการเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
22 ธ.ค. 2557
167 ประกาศแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
01 ต.ค. 2557
168 ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
246
20 ก.พ. 2557
169 ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
799
19 ก.ย. 2556
170 รับโอน (ย้่่าย )
942
18 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.