ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
509
21 ธ.ค. 2560
162 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
451
14 ธ.ค. 2560
163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
473
13 ธ.ค. 2560
164 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
461
13 ธ.ค. 2560
165 ประกาศอบต.วังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
474
22 พ.ย. 2560
166 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
419
16 ต.ค. 2560
167 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
488
04 ก.ค. 2560
168 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
433
02 มิ.ย. 2560
169 ประชาสัมพันธ์ วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
421
15 ก.พ. 2560
170 ประกาศวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
417
26 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20