ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
523
19 ม.ค. 2560
172 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
421
06 ม.ค. 2560
173 รายงานการปฎิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
30 ธ.ค. 2559
174 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
457
07 ต.ค. 2559
175 รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจประเมินความพึงพอใจฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
437
07 ต.ค. 2559
176 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
666
15 ก.ย. 2559
177 รับโอน/ย้าย ตำแหน่ง บุคลากร
685
05 เม.ย. 2559
178 รู้ทันป้องกันโรคเอส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
438
19 ก.พ. 2559
179 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
578
25 ธ.ค. 2558
180 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1022
22 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20