ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
690
16 ต.ค. 2558
182 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
05 ต.ค. 2558
183 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
01 ต.ค. 2558
184 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ฉบับเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
949
24 ก.ย. 2558
185 อบต.วังหิน รับโอน(ย้าย)
773
24 ก.ย. 2558
186 อบต.วังหิน รับโอน(ย้าย)
723
08 ก.ย. 2558
187 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1203
24 ส.ค. 2558
188 ประกาศการยื่นแบบราการเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
669
22 ธ.ค. 2557
189 ประกาศแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
01 ต.ค. 2557
190 ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
560
20 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20