ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5-6/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
19 ก.พ. 2564
22 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3-4/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
04 ก.พ. 2564
23 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
28 ธ.ค. 2563
24 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47-48/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
28 ธ.ค. 2563
25 ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
24 ธ.ค. 2563
26 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
17 ธ.ค. 2563
27 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
15 ธ.ค. 2563
28 ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฟรีจร้า่)
88
09 ธ.ค. 2563
29 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
09 ธ.ค. 2563
30 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
88
08 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.