ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44-45/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
08 ธ.ค. 2563
32 ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
103
02 ธ.ค. 2563
33 แจ้งเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
30 พ.ย. 2563
34 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
25 พ.ย. 2563
35 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39-42/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
05 พ.ย. 2563
36 ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
22 ต.ค. 2563
37 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 ต.ค. 2563
38 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
14 ต.ค. 2563
39 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
29 ก.ย. 2563
40 ทบทวน แก้ไขปรับปรุง การตราหรือยกเลิกข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
25 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.