ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
04 มิ.ย. 2563
52 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
29 พ.ค. 2563
53 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนสายทับควาย -ไสยาสน์ หมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
14 พ.ค. 2563
54 แจ้งเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
30 เม.ย. 2563
55 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
29 เม.ย. 2563
56 ประกาศอบต.วังหิน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
83
08 เม.ย. 2563
57 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 มี.ค. 2563
58 ประกาศอบต.วังหิน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
153
02 มี.ค. 2563
59 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
18 ก.พ. 2563
60 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
07 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.