ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 ก.พ. 2563
62 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 ม.ค. 2563
63 แจ้งเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 ม.ค. 2563
64 ประกาศอบต.วังหิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
27 ม.ค. 2563
65 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
114
06 ม.ค. 2563
66 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.วังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
125
06 ม.ค. 2563
67 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
86
06 ม.ค. 2563
68 ประกาศอบต.วังหิน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
151
04 ม.ค. 2563
69 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
113
27 ธ.ค. 2562
70 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
06 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.