ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศอบต.วังหิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
486
27 ม.ค. 2563
72 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
427
06 ม.ค. 2563
73 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.วังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
435
06 ม.ค. 2563
74 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
398
06 ม.ค. 2563
75 ประกาศอบต.วังหิน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
461
04 ม.ค. 2563
76 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
428
27 ธ.ค. 2562
77 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
06 ธ.ค. 2562
78 แจ้งเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
26 พ.ย. 2562
79 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
409
26 พ.ย. 2562
80 ประกาศการมอบอำนาจ ดาวน์โหลดเอกสาร
328
22 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19