ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไร่ควน -บางพงค์ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 ก.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลักหมู่ที่ ๓-๔-๖-๑๓ หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 ก.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสำนักสงฆ์เกาะสมอ หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
06 ก.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเจ -บนควน หมู่ที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
16 มิ.ย. 2564
5 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมประปาหอถัง หมู่ที่ ๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
13 พ.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่ออุโมงค์ จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
12 พ.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
21 เม.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังเนียง - หน้าวัด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
03 มี.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาพรุ - คลองลำตังค์ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
03 มี.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายสี่แยกสวนป่า - ด่านปริง หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
17 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.