ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ม. 2, ม. 4 , ม. 7 , และ ม. 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
21 มิ.ย. 2565
2 ประกาศราคากลาง โครงการ ม.2, ม. 4,ม.7 และ ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
17 มิ.ย. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถังประปาพร้อมท่อเมนต์(คลองแม่น้ำตรัง) หมู่ 2,โครงการปรับปรุงถนนสายวังหิน-ช้างตาย หมู่ 3 , โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไสปง-ทุ่งอินทนิน (ตอนท ดาวน์โหลดเอกสาร
24
14 มิ.ย. 2565
4 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
27 พ.ค. 2565
5 ประกาศแบบราคากลาง โครงการก่อสร้างถังประปาพร้อมท่อเมนต์ (คลองแม่น้ำตรัง) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
26 พ.ค. 2565
6 ประกาศแบบราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายวังหิน -ช้างตาย -ห้างส้าน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
26 พ.ค. 2565
7 ประกาศแบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไสปง-ทุ่งอินทนิน (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
26 พ.ค. 2565
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกหมอ-หนองกก หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
20 พ.ค. 2565
9 ประกาศแบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกหมอ-หนองกก หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
28 เม.ย. 2565
10 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
07 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27