ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 แบบ ปปช. ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหัวสะพานบ้านลุงเนื่อง - ถนนคอนกรีตสายคลองย่านอม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
420
09 ส.ค. 2561
92 ประกาศประกวคราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหัวสะพานบ้านลุงเนื่อง - ถนนคอนกรีตสายคลองย่านอม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
417
09 ส.ค. 2561
93 รายงานข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
02 ส.ค. 2561
94 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสี่แยกสวนป่า - ด่านปริง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
422
23 ก.ค. 2561
95 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายไสมัน - บ้านสวน หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
415
23 ก.ค. 2561
96 แบบ ปปช. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสี่แยกสวนป่า - ด่านปริง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
424
10 ก.ค. 2561
97 แบบ ปปช. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายไสมัน - บ้านสวน หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
426
10 ก.ค. 2561
98 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสี่แยกสวนป่า - ด่านปริง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
422
10 ก.ค. 2561
99 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายไสมัน - บ้านสวน หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
426
10 ก.ค. 2561
100 รายงานข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
03 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27