ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 แบบ ปปช. ราคากลางจ้างเหมาจัดทำซุ้มดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
435
05 ต.ค. 2560
132 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
02 ต.ค. 2560
133 แบบ ปปช. ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
423
29 ก.ย. 2560
134 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายศาลาโรงประชุม หมู่ที่ 3- ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
18 ก.ย. 2560
135 แบบ ปปช. ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายศาลาโรงประชุม หมู่ที่ ๓ - ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
433
18 ก.ย. 2560
136 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไสปง - ไสกรูด หมู่ที่ ๙ ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
425
18 ก.ย. 2560
137 แบบ ปปช. ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไสปง - ไสกรูด หมู่ที่ ๙ ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
436
18 ก.ย. 2560
138 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายไสฝ้าย-บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
446
18 ก.ย. 2560
139 แบบ ปปช. ราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายไสฝ้าย-บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
424
18 ก.ย. 2560
140 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
448
01 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27