ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายไสฝ้าย-บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
448
18 ก.ย. 2560
142 แบบ ปปช. ราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายไสฝ้าย-บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
425
18 ก.ย. 2560
143 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
448
01 ก.ย. 2560
144 แบบ ปปช. ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายวังเนียง-ห้างส้าน หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
442
23 ส.ค. 2560
145 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังเนียง-ห้างส้าน(ตอนที่ 4) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
438
23 ส.ค. 2560
146 แบบ ปปช. ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายน้ำหัก-บนควน(ตอนที่ 11) ม. 11ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
429
23 ส.ค. 2560
147 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายน้ำหัก - บนควน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
434
23 ส.ค. 2560
148 แบบ ปปช. ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำร้อน -เกาะแค หมู่ที่ 13 ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
431
23 ส.ค. 2560
149 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำร้อน -เกาะแค หมู่ที่ 13 ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
439
23 ส.ค. 2560
150 แบบ ปปช. ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกฯ ม. 7 ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
429
11 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27