ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศสอบราคาจ้างถนนลาดยางฯ สายหน้าโรงเรียน-สามแยก หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
502
22 พ.ย. 2559
172 แบบ ปปช. ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายหน้าโรงเรียนบ้านสวน-สามแยก ม.6 ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
508
22 พ.ย. 2559
173 จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
507
01 พ.ย. 2559
174 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560(ผด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
430
12 ต.ค. 2559
175 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
03 ต.ค. 2559
176 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายหนองกก-ด่านปริง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
08 ก.ย. 2559
177 แบบ ปปช. ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายหนองกก-ด่านปริง หมู่ที่ 9 ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
490
08 ก.ย. 2559
178 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายน้ำหัก-บนควน หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
08 ก.ย. 2559
179 แบบ ปปช. ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายน้ำหัก-บนควน หมู่ที่ 11 ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
476
08 ก.ย. 2559
180 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายวังเนียง-ห้างส้าน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
525
05 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27