ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
11 มี.ค. 2565
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองเจ-สามพันไร่ (ตอนที่ ๖) หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
03 มี.ค. 2565
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้ำหัก-บนควน (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๑๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
292
03 มี.ค. 2565
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
08 ก.พ. 2565
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
04 ม.ค. 2565
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
395
02 ธ.ค. 2564
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.๑๖๒-๐๕ จากสายด่านปริง ถึงสายสี่แยกสวนป่า บ้านด่านปริง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
376
08 พ.ย. 2564
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
08 พ.ย. 2564
19 ประกาศผู้ชนะ หมู่ที่ ๗,๘,๑๐ และ หมู่ที่ ๑๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
380
12 ต.ค. 2564
20 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
363
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27