ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสวน -ทุ่งทับควาย (เชื่อมต่อหมู่ที่ 6-8 )ช่วงหมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
03 ก.ย. 2564
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ่อน้ำร้อน -บ้านเกาะแค หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
03 ก.ย. 2564
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนควนพลู หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
03 ก.ย. 2564
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายไสไคร หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
406
03 ก.ย. 2564
25 ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมประปาหอถังสูง หมู่ที่ ๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
365
18 ส.ค. 2564
26 แบบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านสวน-ทุ่งทับควายเชื่อมต่อหมู่ที่ 6-หมู่ที่ 8) ช่วงหมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
16 ส.ค. 2564
27 แบบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอย 3/3 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
16 ส.ค. 2564
28 แบบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายควนพลู หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
16 ส.ค. 2564
29 แบบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไสไคร หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
16 ส.ค. 2564
30 แบบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ่อน้ำร้อน -บ้านเกาะแค หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
16 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27