ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาพรุ - คลองลำตังค์ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
399
03 มี.ค. 2564
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายสี่แยกสวนป่า - ด่านปริง หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
513
17 มิ.ย. 2563
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายไสปง - ไสกรูด หมู่ที่ ๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
484
17 มิ.ย. 2563
44 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 162-01 สายบ้านสี่แยกสวนป่า – บ้านหนองเจ (ช่วง กม.4+762 กม. 8+062) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
12 พ.ค. 2563
45 ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 162-02 สาย นศ. 4059 แยก ทล.4151 (กม.ที่ 30+200) –บ้านวังหิน (ช่วงหมู่ที่ 13 – หมูที่ 4) หมู่ที่ 13,4 บ้านห้วนน้ ดาวน์โหลดเอกสาร
473
12 พ.ค. 2563
46 แบบราคากลาง โครงการ ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
30 เม.ย. 2563
47 แบบราคากลาง โครงการเงินอุดหนุน ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
466
27 เม.ย. 2563
48 แบบราคากลาง โครงการเงินอุดหนุนฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
470
21 เม.ย. 2563
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการถนนคอนกรีตฯ สายซอย 3/5 หมู่ที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
462
11 มี.ค. 2563
50 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านสวน - ป่าแก่ หมู่ที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
452
11 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27