ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๒-๐๒ สาย นศ.๔๐๕๙ แยก ทล.๔๑๕๑ (กม.ที่ ๓๐+๒๐๐)-บ้านวังหิน (กม.ที่ ๓๐+๒๐๐) - บ้านวังหิน (ช่วง ดาวน์โหลดเอกสาร
454
30 เม.ย. 2562
62 แบบราคากลาง โครงการ ม.6,4 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
30 เม.ย. 2562
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๒-๐๒ สาย นศ.๔๐๕๙ แยก ทล.๔๑๕๑ (กม.ที่ ๓๐+๒๐๐) - บ้านวังหิน (ช่วงสามแยกบ้านนายทวน หมู่ที่ ๖ - เขตหมู่ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
431
30 เม.ย. 2562
64 แบบราคากลาง โครงการ ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
30 เม.ย. 2562
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๒-๐๑ สายบ้านสี่แยกสวนป่า-บ้านหนองเจ ( ช่วง กม.๔+๑๑๒ - กม.๔+๗๖๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
420
30 เม.ย. 2562
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการก่อสร้าง ม.1,ม.5,ม.6,ม.9,ม.11) ดาวน์โหลดเอกสาร
418
09 เม.ย. 2562
67 ประกาศสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ม.1,ม.5,ม.6,ม.9,ม.11) ดาวน์โหลดเอกสาร
430
09 เม.ย. 2562
68 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา (โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายต่างๆ ภายในตำบลวังหิน) ดาวน์โหลดเอกสาร
415
14 มี.ค. 2562
69 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา (โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
433
11 มี.ค. 2562
70 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา (ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
429
07 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27