ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมผิวจราจรฯ สายสี่แยกสวนป่า-บ้านหนองเจ บ้านน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๓ และ หมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
434
19 ก.ย. 2561
82 ประกาศผู้ชนะ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งภายในและภายนอกอุทยานบ่อน้ำร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
437
11 ก.ย. 2561
83 รายงานข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
442
03 ก.ย. 2561
84 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองกก - ด่านปริง (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๙ ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
430
22 ส.ค. 2561
85 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าควน - ไสปง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
410
22 ส.ค. 2561
86 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหัวสะพานบ้านลุงเนื่อง - ถนนคอนกรีตสายคลองย่านอม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
415
22 ส.ค. 2561
87 แบบ ปปช. ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองกก - ด่านปริง (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๙ ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
424
09 ส.ค. 2561
88 ประกาศประกวคราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองกก - ด่านปริง (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๙ ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
434
09 ส.ค. 2561
89 แบบ ปปช. ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าควน - ไสปง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
429
09 ส.ค. 2561
90 ประกาศประกวคราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าควน - ไสปง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
420
09 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27