ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
**
**
**
ซื้อเสื้อสำหรับการฝึกอบรม (เสื้อยืดคอห่อสีเหลืองแขนยาว พร้อมสกรีน โลโก้ของ อบต.วังหิน ที่ด้านหน้าของเสื้อ และสกรีนด้านหลังของเสื้อ คำว่า ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   [09 ก.ย. 2563]
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.