ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
ซื้อเสื้อสำหรับการฝึกอบรม (เสื้อยืดคอห่อสีเหลืองแขนยาว พร้อมสกรีน โลโก้ของ อบต.วังหิน ที่ด้านหน้าของเสื้อ และสกรีนด้านหลังของเสื้อ คำว่า ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   [09 ก.ย. 2563]
**
**
**
**
**
**
**
**
**